Genomics: Genomes in three dimensions

M. Baker, W. de Laat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)289-294
TijdschriftNature
Volume470
Nummer van het tijdschrift7333
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit