Genomics of Aspergillus

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)22-23
  TijdschriftMycoses
  Volume54
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit