Genotoxic stress affects protein synthesis through regulation of eEF2K

D. Guardavaccaro

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)20-23
Aantal pagina's4
TijdschriftNPC Highlights
StatusGepubliceerd - 12 nov 2012

Citeer dit