Genotypes selected for early and late avian lay date differ in their phenotype, but not fitness, in the wild

Melanie Lindner* (Co-auteur), Jip JC Ramakers, Irene Verhagen, Barbara M Tomotani, A Christa Mateman, Phillip Gienapp, Marcel E Visser* (Co-auteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)

Zoekresultaten