Genotypes selected for early and late avian lay date differ in their phenotype, but not fitness, in the wild

Melanie Lindner* (Co-auteur), Jip JC Ramakers, Irene Verhagen, Barbara M Tomotani, A Christa Mateman, Phillip Gienapp, Marcel E Visser* (Co-auteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genotypes selected for early and late avian lay date differ in their phenotype, but not fitness, in the wild'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology