Genotypic and Plastic Variation in Plant Size - Effects on Fecundity and Allocation Patterns in Lychnis-Flos-Cuculi Along a Gradient of Natural Soil Fertility

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  85 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Genotypic and Plastic Variation in Plant Size - Effects on Fecundity and Allocation Patterns in Lychnis-Flos-Cuculi Along a Gradient of Natural Soil Fertility'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology