Genotypic variation of Rhynchosporium secalis pathotypes collected in the Western Cape province of South Africa

B. Robbertse, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)391-395
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume96
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit