Geochemical Aspects of Aqueous Iron, Phosphorus and Dissolved Organic Carbon in the Humic Lake Tjeukemeer, the Netherlands

H. De Haan, T. De Boer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)661-672
  TijdschriftFreshwater Biology
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit