Geoffrey B. Robinson - The Killing Season: A History of The Indonesian Massacres, 1965–1966

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)524-527
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume174
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit