Geografie en inwoneraantallen als verklarende factoren voor variatie in het Nederlandse dialectgebied

W.J. Heeringa, J. Nerbonne, R. van Bezooijen, M.R. Spruit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

112 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)70-82
TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Volume123
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit