Geographic atrophy in age-related macular degeneration and TLR3.

R. Allikmets, A.A.B. Bergen, M. Dean, R.H. Guymer, G.S. Hageman, C.C. Klaver, K. Stefansson, B.H. Weber,

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2252-2254
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume360
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit