Geographic variation in growth responses in Phragmites australis

O.A. Clevering, H. Brix, J. Lukavska

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  89 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Geographic variation in growth responses in Phragmites australis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology