George Sand en de Nederlandse negentiende-eeuwse pers. Het belang van computerondersteund tijdschriftonderzoek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)18-30
Aantal pagina's23
TijdschriftTS. Tijdschrift voor Tijdschriftstudies
Volume27
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit