George van Driem - The Tale of Tea: A Comprehensive History of Tea from Prehistoric Times to Present Day

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)422-424
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume176
Nummer van het tijdschrift2/3
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit