'Geplaatst en opgehangen tot een eeuwige gedachtenisse'. Een portret van koning Radboud en zijn relatie met de stad Medemblik

Mark Raat, Peter Swart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)92-101
TijdschriftDe Vrije Fries
Volume100
StatusGepubliceerd - 10 dec 2020

Citeer dit