Gerard van Roon, Macht en gewoonte in het Delftse stadsbestuur (1672-1702)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

97 Downloads (Pure)

Samenvatting

Gerard van Roon, Macht en gewoonte in het Delftse stadsbestuur (1672-1702) (Dissertatie Universiteit Leiden 2014; Delft: Eburon, 2014, 432 pp., ISBN 978 90 5972 816 5).
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftBijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
Volume131
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 26 feb. 2016

Citeer dit