Gerd Schirrmacher, Hertha Kraus - Zwischen den Welten. Biographie einer Sozialwissenschaftlerin und Quäkerin. [Review of: G. Schirrmacher (2002) Hertha Kraus - Zwischen den Welten. Biographie einer Sozialwissenschaftlerin und Quäkerin.]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)371-374
TijdschriftInternationale Wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der Deutschen Arbeiterbewegung
Volume42
Nummer van het tijdschrift2-3
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit