Germination and Seedling Emergence of Scirpus-Lacustris L and Scirpus-Maritimus L with Special Reference to the Restoration of Wetlands

O.A. Clevering

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  60 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Germination and Seedling Emergence of Scirpus-Lacustris L and Scirpus-Maritimus L with Special Reference to the Restoration of Wetlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences