Germination ecology of Salicornia dolichostachya and S. brachystachia

A.H.L. Huiskes, A.W. Stienstra, B.P. Koutstaal, M.M. Markusse, J. Van Soelen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)369-380
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume34
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit