Germination, seedling emergence and establishment of some Plantago species under laboratory and field conditions

C.W.P.M. Blom

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)257-271
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume27
  Nummer van het tijdschrift5-6
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit