Gerrit Paape, de welbespraakte boodschappenjongen [Review of: P. Altena (2012) Gerrit Paape (1752-1803). Levens en werken.]

J. Roelevink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

90 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTextualscholarship.nl
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit