Geschichte der Niederlande. Politik-Verfassung-Wirtschaft

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

42 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)412-414
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume98
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit