Geschiedschrijving en publieke emotie Een besprekingsartikel

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

203 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)43-53
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume111
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit