Geschiedschrijving Nederlands verzet steeds persoonlijker [Review of: Hilbrink (2015), Knokploegen; Schippers (2015), De Westerweelgroep en de Palestinapioniers]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Samenvatting

Review of Coen Hilbrink, Knokploegen. Religie en gewapend verzet, 1943-1944 (Boom; Amsterdam, 2015) and Hans Schippers, De Westerweelgroep en de Palestinapioniers. Non-conformistisch verzet in de Tweede
Wereldoorlog (Verloren; Hilversum, 2015).
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)674-677
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume129
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - nov. 2016

Citeer dit