Getting the genome in shape: the formation of loops, domains and compartments

Britta Am Bouwman, Wouter de Laat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Getting the genome in shape: the formation of loops, domains and compartments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology