Getting Verb Movement

H.J. Bennis, F. Beukema, M. den Dikken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

65 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1003-1028
TijdschriftLinguistics
Volume35
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit