Geur in immaterieel erfgoed: Een deelonderzoek van Odeuropa

S.M. Elpers, Julia van Duijvenvoorde, Judy Jaffe-Schagen, Inger Leemans, Karolina Miłkowska

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

140 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)445-450
TijdschriftVolkskunde
Volume122
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit