GFAP-driven GFP expression in activated mouse Muller glial cells aligning retinal blood vessels following intravitreal injection of AAV2/6 vectors.

W.M. Aartsen, K.W. Van Cleef, L.P. Pellissier, R.M. Hoek, R.M. Vos, B. Blits, E.M.E. Ehlert, K.S. Balaggan, R.R. Ali, J. Verhaagen, J. Wijnholds

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

35 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)12387
TijdschriftPLoS One
Volume5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit