GFAPdelta immunostaining improves visualization of normal and pathologic astrocytic heterogeneity.

F. Andreiuolo, M.P. Junier, E.M. Hol, C. Miquel, L. Chimelli, N. Leonard, H. Chneiweiss, C. Daumas-Duport

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)31-39
TijdschriftNeuropathology
Volume29
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit