Ghostbusting or Real Pluralism? A Brief Response to Peter Ackers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)271-278
Aantal pagina's8
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume62
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit