Gillnet selectivity to pikepearch, Stizostedion lucioperca (L.) and pearch, Perca fluviatilis L., caught mainly wedged

W.L.T. Van Densen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)95-106
  TijdschriftAquaculture and Fisheries Management
  Volume18
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit