GITR triggering induces expansion of both effector and regulatory CD4+ T cells in vivo.

R.W. Van Olffen, N. Koning, K.P. Van Gisbergen, F.M. Wensveen, R.M. Hoek, L. Boon, J. Hamann, R.A.W. Van Lier, M.A. Nolte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

107 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7490-7500
TijdschriftJournal of Immunology
Volume182
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit