Gliocladiopsis irregulare sp. nov. and notes on Cylindrocladium spathiphylli

P.W. Crous, A. Peerally

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  54 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)119-128
  TijdschriftMycotaxon
  Volume58
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit