Glistening formation and light scattering in six hydrophobic-acrylic intraocular lenses

Grzegorz Łabuz, Dominik Knebel, Gerd U Auffarth, Hui Fang, Thomas Jtp van den Berg, Timur M Yildirim, Hyeck-Soo Son, Ramin Khoramnia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

53 Citaten (Scopus)
489 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Glistening formation and light scattering in six hydrophobic-acrylic intraocular lenses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences