Global and European demographic developments

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

41 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)103-110
TijdschriftDie Versicherungsrundschau: Zeitschrift der Österreichischen Gesellschaft für Versicherungsfachwissen
Volume41Jahrgang
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit