Global change alters the stability of food webs

M. Emmerson, T.M. Bezemer, M.D. Hunter, T.H. Jones

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Global change alters the stability of food webs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences

  Chemical Compounds