Global change and ecosystem connectivity: How geese link fields of central Europe to eutrophication of Arctic freshwaters

Dag O. Hessen (Co-auteur), Ingunn M. Tombre, G.J. Van Geest, Kristian Alfsnes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

28 Citaten (Scopus)
314 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Global change and ecosystem connectivity: How geese link fields of central Europe to eutrophication of Arctic freshwaters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Social Sciences

Chemical Compounds