Global Change Impacts on Forest Soils: Linkage Between Soil Biota and Carbon-Nitrogen-Phosphorus Stoichiometry

Nadia I. Maaroufi, Jonathan R. De Long (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

29 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Global Change Impacts on Forest Soils: Linkage Between Soil Biota and Carbon-Nitrogen-Phosphorus Stoichiometry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences