Global Ethics in Science and Technology report WP 5. Ethics Debates on Synthetic Biology in Europe, China and India

V. Rerimassie, D. Stemerding, K. Ravi Srinivas, Wenxia Zhang

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
UitgeverijGlobal Ethics in Science and Technology (GEST)
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit