Global food and fibre security threatened by current inefficiencies in fungal identification

Pedro W. Crous, Johannes Z. Groenewald, Bernard Slippers, Michael J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  71 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Global food and fibre security threatened by current inefficiencies in fungal identification'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Chemical Compounds