Global Income Distribution and Convergence 1820-2003

J.L. van Zanden, P. Foldvari

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)117-148
TijdschriftWorld Economics
Volume10
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit