Global Labour: A Not-so-grand Finale and Perhaps a New Beginning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)201-210
Aantal pagina's10
TijdschriftGlobal Labour Journal
Volume7
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit