Global labour history: a state of the art. [Review of: J. Lucassen (2006) Global labour history: a state of the art]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)94-95
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume6
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit