Global Labour History: Geschiedenissen van arbeid en migratie vanuit mondiaal perspectief

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)319-332
TijdschriftGroniek: historisch tijdschrift
Nummer van het tijdschrift200
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit