Global movement and population biology of Mycosphaerella nubilosa infecting leaves of cold-tolerant Eucalyptus globulus and E. nitens.

G.C. Hunter, N.A. van der Merwe, T.I. Burgess, A.J. Carnegie, B.D. Wingfield, P.W. Crous, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)235-242
  Aantal pagina's8
  TijdschriftPlant Pathology
  Volume57
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit