Global Saussure. A world survey of translations of the Cours de Linguistique Générale

R. Salverda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Global Saussure. A world survey of translations of the Cours de Linguistique Générale'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.