GLOBALISE: een onderzoeksrevolutie voor het VOC-archief

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

38 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)104-107
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor Zeegeschiedenis
Volume41
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit