Globalization and the Colonial Origins of the Great Divergence: Intercontinental Trade and Living Standards in the Dutch East India Company’s Commercial Empire, c. 1600-1800

P. de Zwart

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Toekennende instantie
  • Universiteit Utrecht
Begeleider(s)/adviseur
  • van Zanden, J.L., Promotor
  • Heerma van Voss, Lex, Promotor
  • van Nederveen Meerkerk, E., Promotor
Datum van toekenning17 apr. 2015
Plaats van publicatieLeiden
Uitgever
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit