Globalization in the margins

X. Wang, M. Spotti, K. Juffermans, L. Cornips, S. Kroon, J. Blommaert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

117 Downloads (Pure)

Samenvatting

http://www.tilburguniversity.edu/upload/39a4b586-f3ba-467a-a976-48e6eaf453f9_TPCS_73_Wang-etal.pdf
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-25
Aantal pagina's26
TijdschriftTilburg Papers in Culture Studies
Nummer van het tijdschrift[paper 73]
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Globalization in the margins'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit