Globalization in the margins: Toward a re-evalution of language and mobility

X. Wang, M. Spotti, K. Juffermans, L. Cornips, S. Kroon, J. Blommaert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

961 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)23-44
TijdschriftApplied Linguistics Review
Volume5
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit